Information ved reservation  i vores restaurant.

Forventet antal bedes oplyst ved reservation. Endeligt antal bedes oplyst senest 2 døgn inden arrangementets afholdelse på mail eller telefon.

For at sikre at såvel dag som tidspunkt er garanteret for Deres arrangement, skal der ved reservation indbetales et reservationsgebyr på kr. 2.000,-  Dette gælder ved selskaber på 10 eller derover eller ved forudbestilt menu.
Du vil modtage et link, hvor reservationsgebyret skal indbetales. Beløbet vil kun blive trukket i tilfælde af utidig afbestilling eller udeblivelse.
Reservationen er først endegyldig når der foreligger dokumentation for indbetalingen.

Afbestilling

Afbestilling skal ske senest 2 døgn inden arrangementets afholdelse. I tilfælde af utidig afbestilling af mere end 10% af det aftalte antal gæster (rundes op), opkræves der et beløb kr. 350,- pr. udeblevne gæst. Ved aftalt menu er denne pris gældende.

Reserveres hele restauranten eller enkelte lokaler til privat selskab, skal afbestilling ske senest 2 uger inden afholdelse. I tilfælde af utidig afbestilling, opkræves der et beløb kr. 350,- pr. udeblevne gæst. Ved aftalt menu er denne pris gældende.

Betalingsbetingelser

Følgende betalingsbetingelser er gældende for afregning Hos Fischer i forbindelse med fester, selskaber og arrangementer:

Betaling sker ved arrangement afslutning. — Der kan betales kontant eller med betalingskort.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på mail: info@hosfischer.dk eller på tlf. 35 42 39 64

Venlig hilsen, Hos Fischer